Jak złożyć CIT-8 w formie elektronicznej – odczarowujemy podpis elektroniczny.

przez Marcin Lewandowski

W środowisku NGO-sów wrze. Od tego roku każda z organizacji musi przesłać deklarację CIT-8 w wersji elektronicznej. W dodatku musi ona zostać opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie można jej przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP. Wyjaśnimy i rozwiejmy kilka wątpliwości, bo sprawa niezwykle ważna jest nieco rozdmuchiwana. Czy nie mogę złożyć deklaracji papierowo? Nie, każda z…