1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja FaniMani z siedzibą w Poznaniu (ul. Czesława Miłosza 3, 60-461 Poznań). Z administratorem możesz skontaktować się pod adresem e-mail: info@fanimani.pl

 1. W jaki sposób pozyskaliśmy Twoje dane?

Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email, wizerunku, numeru zbiórki celowej pozyskamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (jeżeli ją wyrazisz).

 1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO) w celu stworzenia Twojego profilu w serwisie FaniMani (fanimani.pl), a także w celu pozyskiwania środków w ramach programu wsparcia organizacji społecznych, przy okazji zakupów online. 

 1. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas do czasu zakończenia przez Ciebie udziału w programie FaniMani lub do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Kto jest przewidywanym odbiorcą Twoich danych osobowych?

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są użytkownicy sieci Internet, podwykonawcy administratora w zakresie IT oraz w zakresie rozliczeń rachunkowych.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym do pozyskiwania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Jakie prawa Ci przysługują?
 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania,
 3. prawo usunięcia, 
 4. prawo ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do przenoszenia danych.
 1. Czy podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne?

Nie musisz godzić się na udostępnienie nam danych osobowych (jest to dobrowolne). W przypadku braku zgody nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, Twój profil w serwisie FaniMani.pl nie zostanie stworzony.

 1. Czy przekazujemy Twoje dane poza obszar EOG?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza obszar EOG. 

 1. Czy dane będą podlegały profilowaniu lub będą przedmiotem podejmowania zautomatyzowanych decyzji?

Dane są profilowane z wykorzystaniem m.in. narzędzi do automatyzacji marketingu w celu wyświetlania treści dopasowanych do Twoich potrzeb.