Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu prowadzonego pod adresem https://ngo360.pl jest Fundacja FaniMani, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Czesława Miłosza 3.

Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważne. Jako Użytkownicy serwisu ngo360.pl mogą Państwo korzystać z niego bez jakichkolwiek obaw o swoje dane osobowe.

Wykorzystujemy Państwa dane jedynie w zakresie ustawowym i na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych potrzebnych do przeprowadzenia procesu rejestracji w serwisie i korzystania z udostępnionych na stronie serwisu narzędzi. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z serwisu.

Na podstawie Państwa zgody będziemy pozyskiwać i wykorzystywać dane osobowe jedynie w formie zakodowanej- jako SSL (Secure Sockets Layer), nieodnoszącej się do konkretnej osoby, tylko w celach statystycznych oraz w celu stałej poprawy naszej oferty internetowej.

Serwis gromadzi następujące dane: adresy email, loginy, numery IP, z których użytkownik łączy się z serwisem oraz dane dostarczane przez pliki cookies.

Użytkownik serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, może także ograniczyć ich przetwarzanie, wyrażając swoją wolę poprzez adres emali: info@fanimani.pl.

Jeżeli zarejestrowali się Państwo do Newslettera lub skorzystali Państwo z innych naszych ofert informacyjnych, możemy gromadzić i przetwarzać Państwa dane w celach zestawiania i wysyłki Newsletterów oraz przesyłać oferty dopasowane do Państwa osobistych potrzeb. W tym celu jesteśmy uprawnieni do przeprowadzenia oceny danych zachowanych w trakcie odwiedzin naszej strony internetowej. Przy gromadzeniu danych w ramach odwiedzin naszej strony internetowej będziemy także wykorzystywać tzw. mechanizm cookies. O zasadach Polityki Cookies Użytkownik może zapoznać się poniżej.

Osoby niepełnoletnie mogą wprowadzić do serwisu swoje dane osobowe, wyłącznie wtedy gdy osiągnęły wiek umożliwiające im samodzielne wyrażenie zgody. Dane osobowe są przetwarzane do momentu ich usunięcia na prośbę użytkownika skierowaną do FaniMani poprzez adres email: info@fanimani.pl. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Użytkownik serwisu ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna że, doszło do naruszenia jego praw z zakresie przetwarzania danych osobowych.

FaniMani może przekazywać dane osobowe innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zadań związanych z działalnością serwisu. Powierzenie danych osobowych odbywa się na podstawie stosownej umowy, której zapisy gwarantują ochronę danych. W serwisie korzystamy z narzędzi dostarczanych przez inne serwisy np. portale społecznościowe. W odniesieniu do tych serwisów, zarządzanych przez podmioty trzecie, obowiązują określone przez nich zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Polityka Cookies

Poniższa polityka cookies określa zasady wykorzystywania plików cookies (tj. ich przechowywania na urządzeniu użytkownika i uzyskiwania do nich dostępu) w serwisie www.ngo360.pl („Serwis”).

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowymi wykorzystywanymi w związku z korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki takie są tworzone i zapisywane w urządzeniu użytkownika (np. na komputerze), zaś Serwis może uzyskiwać do nich dostęp. Pliki cookies, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej o sposobie funkcjonowania plików cookies można dowiedzieć się np. na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Cookies.

Użytkownik może udzielić bądź odmówić udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki. W zależności od używanej przeglądarki, może być dostępna także możliwość określenia bardziej szczegółowych warunków przechowywania plików cookies, np. poprzez blokowanie wyłącznie plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne witryny, blokowanie jedynie określonych plików cookies lub usunięcie pojedynczych plików cookies, które są już przechowywane w urządzeniu użytkownika. Jeżeli przeglądarka użytkownika akceptuje określone pliki cookies, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie tych plików cookies, zgodnie z odpowiednimi przepisami polskiego prawa.

Dokładne instrukcje dotyczące sposobu określenia warunków przechowywania są dostępne na stronach producenta lub dewelopera oprogramowania, w szczególności:

PRZEGLĄDARKA STRONA INTERNETOWA PRODUCENTA/DEWELOPERA PRZEGLĄDARKI
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/download-ie
Mozilla Firefox http://www.mozilla.org/pl/firefox/
Google Chrome http://www.google.com/intl/pl/chrome/browser/
Opera http://www.opera.com/pl/

Zgoda na akceptację plików cookie jest niezbędna do rejestrowania działań u Partnerów (sklepy internetowe) i do raportowania w Serwisie w celu naliczenia darowizny. Pliki cookies umożliwiają także dostosowanie Serwisu do oczekiwań użytkowników, co pozwala m.in na dopasowanie treści stron i materiałów do zainteresowań użytkownika czy dokonywanie pomiarów, które pozwalają FaniMani udoskonalać Serwis.

Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część funkcjonalności Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies.